YARIŞMAYA GÖNDERİLECEK ESERLERDE ARANACAK NİTELİKLER

Bestelenecek eserlerin güfteleri, Mehmet Akif Ersoy’un “Safahat” isimli eserinde yer alan şiirlerden seçilmelidir. 
Eserler makam, usûl, form, nağme-söz, anlatım, estetik yönlerinden Türk müziği kültürümüzün tarihsel akışı ile uyumlu olmalıdır. 


Besteciler en fazla 2 (iki) eser ile yarışmaya katılabilirler. 


Yarışmaya gönderilen eserler daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış, TRT veya diğer hiçbir yayın kurumunun repertuarına girmemiş, hiçbir kurum veya kuruluşa kaydettirilmemiş, video, kaset, cd, vcd, dvd, mp3 vb. hiçbir üründe yer almamış ve özel-resmî hiçbir radyo ve TV yayın kuruluşunda yayınlanmamış, ödül kazanmamış ve telif haklarının satılmamış olması gerekir. 
Eser, ulusal ya da uluslararası eserlerle taklit niteliğinde benzerlik göstermemelidir. 


Yarışmaya gönderilen eserler yarışma sonuçlanıp ödül kazananlar belli olmadan önce hiçbir yerde yayınlanamaz. 
Besteci, eserlerinin tamamen özgün olduğunu bildirmekle yükümlüdür. 


Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi gerek görürse Yarışmaya katılan eserleri, bestecisine hiçbir telif hakkı ödemeksizin (MESAM hakları saklı kalmak şartıyla) süresiz olarak video, kaset, cd, vcd, dvd, mp3 vb. materyaller haline getirme, notasını basma, eğitim-kültür kurum ve kuruluşlarına gönderme hakkına sahiptir. Eserler çeşitli yayın formatlarında yayınlanabilecektir. 


Besteciler, eserin bütünüyle kendilerine ait olduğunu ve hiçbir şekilde hiçbir eserden alıntı yapmadıklarını, bugüne kadar düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediklerini, hiçbir kaset, cd, vcd, dvd, mp3 vb. üründe yer alması için muvafakat  vermediklerini, hiçbir kuruma ya da kuruluşa kaydettirmediklerini taahhüt ederek “Safahat’tan Besteler”, beste yarışması Özel Şartnamesi’ni aynen kabûl ettiklerini belirten yazılı ve imzalı EK-1’de örneği sunulan belgeyi Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü’ne vermekle yükümlüdürler.  


Yarışmaya gönderilen eserler (Yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun) Şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılıkları tespit edildiğinde yarışma dışı bırakılırlar. 


Yarışmaya katılan eser sahipleri, bu şartnamedeki hükümleri bütünüyle kabûl etmiş sayılırlar. 


Yarışmaya gönderilen eserler iade edilmez.