KATILIM ŞARTLARI

Yarışmanın düzenlenmesinde ve seçici kurulda yer alanlar ile birinci derece akrabaları yarışmaya katılamazlar.