SEÇİCİ KURUL

1. Yarışmaya katılan eserleri değerlendirecek Seçici Kurul Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü tarafından belirlenir. 
2. Seçici Kurul: 
• Müzik alanında 3 (üç) öğretim üyesi ve alanında uzman 4 (dört) kişi olmak üzere toplam 7 (yedi) üyeden oluşur. 

Seçici Kurul:

Prof. Dr. Gülçin YAHYA KAÇAR

Prof. Dr. Murat Salim TOKAÇ

Doç. Dr. Vasfi HATİPOĞLU

Amir ATEŞ

Özgen GÜRBÜZ

İhsan ÖZTÜRK

Yahya GEYLAN