YARIŞMA TAKVİMİ

Eserlerin Son Teslim Tarihi:  
26 Kasım 2021  

Kazanan Eserlerin İlanı:  
3 Aralık 2021